Appenzellský, Entlebušský a Velký švýcarský salašnický pes Appenzeller, Entlebucher und den Großen Schweizer Sennenhund

Entlebušský salašnický pes

ENTLENBUCHER SENNENHUND

Entlebušský pes je nejmenším plemenem ze švýcarských salašnických psů. Pochází z Entlebuchu, což je údolí v oblasti kantonů Luzern a Bern. První popis pod názvem "Entlibucherhund" pochází z roku 1889, ale ještě dlouho poté se appenzelleský a entlebušský pes od sebe vůbec nerozlišovali. V roce 1913 představili čtyři exempláře tohoto malého honáckého psa s vrozeně zkráceným ocasem na výstavě psů v Langenthalu. Na základě posudků rozhodčích byli tito psi zaneseni jako čtvrté plemeno salašnických psů do švýcarské plemenné knihy psů SHSB. Entlebušský salašnický pes získal nový podnět v okamžiku, kdy lidé odhalili a prokázali jeho vrozené vlastnosti živého a neúnavného honáckého psa a jeho vynikající vlohy pracovního plemene. Dnes, třebaže je stále ještě málo početný, nalezl tento atraktivní trojbarevný pes své milovníky a těší se stále rostoucí oblibě také jako rodinný pes.

Vzhled - Bezmála středně velký, kompaktně stavěný pes lehce obdélníkového formátu, trojbarevný jako všechna plemena švýcarských salašnických psů, velmi pohyblivý a mrštný. Čilý, bystrý, chytrý a přátelský výraz tváře.

Důležité proporce - Poměr kohoutkové výšky k délce těla = 8 : 10.

Výška v kohoutku mezi 40 a 50cm , váha 22 až 30kg .

Srst a barva - Má středně dlouhou krycí srst a hustou podsadu . Základní barva je černá . Nad očima , na nohou , hrudi a lících je srst výrazně rudohnědá , na hlavě , krku , hrudi , pokud možno i na tlapkách a konci ocasu se objevují bílé znaky . Ve standardu je tolerován bílý flíček , ne větší než polovina dlaně.

Povaha - Živý, temperamentní, sebejistý a nebojácný; vůči osobám, které dobře zná, je dobromyslný a příchylný; nepodplatitelný hlídač; veselý a učenlivý.

Péče a nemoci - Entlebušský sal.pes není náchylný k nemocem a má dlouhý život . Péče o srst není náročná .

 
Appenzellský salašnický pes, Entlebušský salašnický pes, Velký švýcarský salašnický pes